Povolenky On line

Spustili jsme on-line prodeje povolenek. Setkalo se to u Vás s výhradně pozitivním ohlasem. Ponecháváme tedy tento způsob prodeje trvale.

 Chci si koupit povolenku a jsem členem MO Hořice

Je třeba doručit organizaci níže uvedené a to buď doporučeně poštou na adresu MO Hořice, Třebnouševes 84, 508 01, nebo vhodit dokumenty (v obálce) přímo do schránky na této adrese.
1) Vyplněnou objednávku, kterou kterou si stáhnete z těchto stránek a následně ji vytisknete, vyplníte a přiložíte do obálky k ostatním dokumentům.
2) Platný rybářský lístek
3) Členskou legitimaci pro zapsání vrácení, výdeje povolenky a vylepení členské známky
4) Vyplněnou povolenku za minulý rok (byla li Vám vydána)
5) Provést platbu na účet 135 857 466/2010 Do poznámky platby uveďte Vaše příjmení a jméno pro přiřazení platby.
Po kontrole údajů a platby Vám bude doporučeně zaslána požadovaná povolenka, Vaše členská legitimace a Váš rybářský lístek.

Ceny povolenek naleznete přímo v objednávce.

Jsem členem jiné organizace ČRS nebo MRS

Stanovy ČRS nám neumožňují prodat roční povolenku členovi jiné organizace. Tedy chcete li využívat služeb naší organizace, je třeba stát se našim členem. Stačí požádat vaší organizace o přestupní lístek. Po jeho zaslání spolu s vyplněnou a přihláškou do naší organizace vás přijmeme za členy a dále již můžete postupovat dle bodu "Jsem členem MO Hořice". Nebo zaslat Vaší organizaci oznámení o ukončení členství a postupovat podle bodu "Nejsem členem MO Hořice, ale mám platný rybářský lístek.

 Nejsem členem MO Hořice, ale mám rybářský lístek

Nejsem členem žádné místní rybářské organizace, ale mám platný rybářský lístek. V tomto případě Vám stačí stáhnout si přihlášku za člena naší organizace. Vyplnit a na poště nechat ověřit podpis. Zaslat na naší adresu Třebnouševes 84, Hořice 50801. Následně Vás přijmeme za člena a již budete moci postupovat dle výše uvedených pokynu pro členy MO Hořice.

Nejsem členem MO HOřice a nemám rybářský lístek

Doporučujeme prostudovat stránku Jak začít?

 Jsem členem samostatně hospodařící organizace, ale mám zájem i o územní či svazovou povolenku ČRS

Stáhnout si přihlášku za člena naší organizace. Vyplnit a na poště nechat ověřit podpis. Zaslat na naší adresu Třebnouševes 84, Hořice 50801. Následně Vás přijmeme za člena a již budete moci postupovat dle výše uvedených pokynu pro členy MO Hořice.

  Ceny

  Brigádnická povinnost je 10 hodin. Brigádnické hodiny je možné i zakoupit za cenu 120Kč/hod. Brigadnické hodiny lze nahradit 300kg pšenice.

  Neodpracované brigády (Žen, děti a důchodci jsou u nás od brigád osvobozeni) - muži 10 hodin x 120Kč = 1 200 Kč


  Poštovné a balné 100Kč

  Ceny povolenek, rybářského lístku a členských známek jsou pro všechny organizace stejné.

  Nezapomeňte, že k rybolovu potřebujete vždy platný rybářský lístek.

  Formulář - Objednávka povolenky