Dospělí

 Členská legitimace

Nejdříve ze všeho je třeba navštívit místní organizaci Českého rybářského svazu. Školení nových členů probíhá hromadně na začátku roku viz termínový kalendář Takto získáte členskou legitimaci.

 Zápisné

Poplatek za vstup do organizace tzv. "Zápisné" ve výši 1000Kč je u naší organizace zrušeno, neplatí se ani v případě přestupu z jiné organizace.

Rybářský lístek

Po školení obdržíte krátký test po jehož úspěšném složení získáte osvědčení o odborné způsobilosti. S tímto dokladem navštívíte obec s rozšířenou působností kde Vám vydají Váš první rybářský lístek.

Povolenka k lovu ryb

Stačí navštívit prodejní místo povolenek, tedy například místní organizaci ČRS a povolenku si zakoupit, případně můžete i koupit povolenku on-line.

Informace ke školení

Přihláška

Děti

    Rybářský kroužek

    Místní organizace ČRS Hořice ve spolupráci s DDM Hořice pro vás připravila rybářský kroužek.

    Výuka v kroužku je zakončena zkouškou znalostí, potřebnou pro vydání rybářského lístku. 

    Po té navštívite MO ČRS Hořice, přihlásite se za člena, tím získáte členskou legitimaci a zároveň si můžete koupit povolenku k lovu ryb.