Dospělí

 Členská legitimace

Nejdříve ze všeho je třeba navštívit místní organizaci Českého rybářského svazu. Školení nových členů probíhá hromadně na začátku roku tedy leden, případně únor. Je možné i jednotlivě během roku po předchozí dohodě. Takto získáte členskou legitimaci.

V případě přestupu z jíné organizace se zapisné nepatí.

Rybářský lístek

Po školení obdržíte krátký test po jehož úspěšném složení získáte osvědčení o odborné způsobilosti. S tímto dokladem navštívíte obec s rozšířenou působností kde Vám po zaplacení poplatku 100Kč vydají Váš první rybářský lístek.

Povolenka k lovu ryb

Stačí navštívit prodejní místo povolenek, tedy například místní organizaci ČRS a povolenku si zakoupit.

Děti

    Rybářský kroužek

    Místní organizace ČRS Hořice ve spolupráci s DDM Hořice pro vás připravila rybářský kroužek.

     Postup

    Stačí zavolat paní Toušové tel: 603 155 866 a to nejpozději do 4.října. Od začátku listopadu pak začne kroužek. Výuka je zakončena zkouškou znalostí, potřebnou pro vydání rybářského lístku. 

    Po té navštívit MO ČRS Hořice, přihlásit se za člena, tím získáte členskou legitimaci a zároveň si tam i koupite povolenku k lovu ryb.